Jedan od prioriteta u radu Sportskog saveza GO Voždovac je i školski sport. U saradnji sa Udruženjem pedagoga fizičke kulture Voždovca organizuju se Opštinska takmičenja u šest sportova: atletika, rukomet, futsal, odbojka, košarka i Male olimpijske igre. Na takmičenjima koja su deo sistema školskih sportskih takmičenja Republike Srbije učešće uzima svih 16 osnovnih i 7 srednjih škola koje se nalaze na teritoriji GO Voždovac.