Organi SS GO Voždovac su:

Skupština,

Predsednik saveza, Jovana Radivojević

Generalni sekretar saveza, Srđan Milić

Upravni odbor:

1. Jovana Radivojević

2. Srđan Milić

3. Dejan Babić

4. Darko Đurković

5. Dejan Marsenić

 

Nadzorni odbor:

Aleksić Željko

Kecman Marko

Milićević Nenad