Organi SS GO Voždovac su:

Skupština,

Predsednik saveza, Radenko Stevović

Generalni sekretar saveza, Srđan Milić

Upravni odbor:

1. Radenko Stevović

2. Srđan Milić

3. Dejan Babić

4. Milun Delić

5. Dejan Marsenić

Nadzorni odbor:

1. Slađan Timotijević

2. Vuk Mirčetić

3. Nenad Milićević