Organi SS GO Voždovac su:

Skupština,

Predsednik saveza, Marko Velimirović

Generalni sekretar saveza, Srđan Milić

Upravni odbor:

1. Marko Velimirović

2. Srđan Milić

3. Dejan Babić

4. Milun Delić

5. Dejan Marsenić