Sportski savez Gradske opštine Voždovac na osnovu Zakona o sportu ( „Sl. Glasnik RS“ br. 10/2016 ) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Voždovac, objavljuje

 

 

Arhiva